Amina Šiljak Jesenković

a_sijak

1965 Saraybosna doğumlu. Doğduğundan beri Saraybosna’nın en eski mahal-lelerindeki evinde yaşarken memleketinde eğitimini tamamlamıştır. Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nin Şarkiyat Bölümü’nden mezun olduktan sonra Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü’nde bir taraftan akademik hayatına adım atan Šiljak Jesenković, öbür taraſtan da Bosna’nın geçirdiği imtihan dolu günlere se-yirci kalmayarak çeşitli dergi ve gazetelerde eleştirel, sert ve (soyismiyle uym içindeki) sivri köşe yazılarıyla gündeme tepki gösteriyordu. Elan da belirli ve oldukça sınırlı bir kitleye yönelik bilimsel makaleleri yanında, genel okuyucuya hitap ederek gündemdekileri köşe yazılarıyla tasvir etmektedir. Ayrıca edebiyat araştırmaları için bir altyapı oluşturmak amacıyla dil bilgisi araştırmalarıyla ilgilenmektedir. Bosna’da doğup Anadolu’da eğitimini veya yaşamını sürdüren veya hayatlarını tamamıyla Bosna’da geçirip eserlerini mükemmel Türkçe ile yazan müelliflere kendini borçlu hissederek, Komünist Yugoslavya’da gözardı edilen Osmanlı dönemi Boşnak divan ve tekke edebiyatını anlamaya ve anladıklarını sözkonusu müelliflerin ve torunlarının ana dili olan Boşnakça’ya aktararak, bu kutsal saydığı emaneti varisi olan Bosna halkına teslim etmeye çalışmaktadır.