Aliye Çınar Köysüren

Aliye_Cinar

1998’de Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Felsefesi Anabilim Dalında, ‘Leibniz’de Tanrı-Âlem İlişkisi’ konulu yüksek lisans ve 2004 yılında da ‘Paul Tillich’de Din-Sembol İlişkisi’ başlıklı doktora tezini tamamladı. 2009’da doçent oldu. Hâlihazırda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde görev yapmaktadır.  Disiplinler arası bir çalışma yelpazesinde, felsefe ekseninde makale, kitap ve bildirileri yayınlanmıştır.