PROGRAM

9.00 – 10.00

Açılış Konuşmaları

Mustafa Kara, Üsküdar Belediye Başkanı

Lütfi Sunar, İlmi Etüdler Derneği Başkanı

10.00-10.45

İsmet Kasumagiç –  “Arkadaşım Aliya: Direnişin Kalbindeki Adam”

11.00 – 12.30

1. Oturum – Kimlik, Kültür ve Hayat

Amina Siljak Jesenkovic – İslam Birliği İdealine mülhem Genç Müslümanlar Örgütü ve Kadın Kolu

Faruk Karaarslan – Medeniyet Tartışmalarına Anti Ütopyacı Bir Yaklaşım

Alev Erkilet – İslam Dünyasını Yeniden Kurmak: İslamcı Bir Dilin ve Hareketin Zemini Olarak

Aliya’nın Düşüncesi

12.30 – 13.30

Öğle Arası

13.30 – 15.10

2. Oturum – İslam ve Siyaset

Mustafa Aydın – Ali İzzetbegoviç’te Ütopya ve Dram

Mahmut Hakkı Akın – Aliya İzzetbegoviç’in Siyaset Felsefesi ve İslam

Tarkan Tek – Aliya İzzetbegoviç’in Bir Siyasi Projesi Olarak SDA

15.10 – 15.40

Ara

15.40 – 17.40

3. Oturum – Din ve Ahlak

Cihangir İslam – İzzetbegoviç’in “Ahlakı, Kaderi ve Teslimiyeti”

Kazım Hacımeyliç – Aliya İzzetbegoviç’in İslam Dünyasına Bakışı

Aliye Çınar Köysüren – Ali İzzetbegoviç Düşüncesinde Din ve İslam

Ramazan Yılmaz, Yusuf Z. Gökçek – Aliya İzzetbegovic’in Sanat Anlayışı Ekseninde Aida Begic Sineması

17.40 – 18.00

Kapanış