BASIN BİLDİRİSİ

ULUSLARARASI SEMPOZYUM

 DOĞU BATI ARASINDA İSLMA BİRLİĞİ İDEALİ

26 EKİM 2013

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

ÜSKÜDAR, İSTANBUL

 

BASIN BİLDİRİSİ

 

Üsküdar Belediyesi, İlmi Etüdler Derneği ile birlikte vefatının onuncu yılında Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Müslüman önder Aliya İzzetbegoviç anısına uluslararası bir sempozyum düzenliyor.

“Doğu – Batı arasında İslam Birliği İdeali” başlığını taşıyan 26 Ekim 2013’te Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek sempozyumda Türkiye’den ve Bosna-Hersek’ten Aliya’nın düşünce ve hareket dünyasına dair çalışmalar ortaya koymuş seçkin isimler yer alacaklar.

Bilindiği gibi doksanlı yılların başında, Avrupa ve Amerika ülkeleri tarafından temsil edilen batı düşüncesi içinde Batı’nın insanlığın ulaştığı son nokta olduğunu ifade eden görüşler savunulmaya başlanmıştı. Bu dönemde, batılı değerler dümyasının sessiz kaldığı bir katliama tanıklık eden dünya kamu oyu, Bosna-Hersek’de  sadece Müslüman oldukları için katledilen insanlara karşı, batılı değerlerin iflas ettiğini ortaya koymuştu. Bu dönemden önce de Yugoslavya içerisinde entelektüel bilge kişiliği ile öne çıkan Aliya İzzetbegoviç , yalnız Boşnakların değil, batı ve doğu arasında bir tercihe zorlanan tüm insanlık için derinlikli bir hesaplaşmanın öncüsü olmuştu.

Gelinen noktada dünya üzerinde sonu gelmeyen savaşlar, İslam düşmanlığı ve batılı değerlerden beklentilerin devam ediyor oluşu, Suriye, Mısır, Somali ve Kenya olayları Aliya İzzetbegoviç’in derinlikli düşüncesinden hareketle ve Türkiye’nin süreçte artan siyasi rolü ile yeni imkân arayışlarını gerekli kılmıştır.

“Kimlik, Kültür ve Hayat”, “İslam ve Siyaset” ve “Din ve Ahlak” başlıklı oturumlar ile son derece kuşatıcı bir düşünce turu ortaya koyacak sempozyum bir gün süre ile 13 tebliğcinin sunumuna sahne olacak.

Üsküdar Belediyesi, hem Türkiye hem dünya siyasetine yön verev düşüncelerin müellifi ve aynı zamanda Üsküdarlı bir hanımefendi’nin torunu olan Rahmetli Aliya İzzetbegovic’i ve düşüncelerini bu sempozyumda ele alarak yeni nesiller tarafından tanınmasını, sempozyum çıktılarının bilimsel çalışmalara kaynaklık etmesini hedeflemektedir.

Sempozyum katılımcıları arasında, Amina siljak Jesenkoviç, Kazım Hacımeyliç, Alev Erkilet, Aliye Çınar Köysüren, Mustafa Aydın, İlhami Güler, Tarkan Tek, Mahmut Hakkı Akın, Cihangir İslam, Faruk Kararslan , Hasan Ramazan Yılmaz ve Yusuf Ziya Gökçek isimleri yer alıyor. Program hakkında detaylı bilgiye, http://aliya.ilmietudler.org/   sempozyum web sitesinden erişmek mümkün.

 

9.00 – 10.00

Açılış Konuşmaları

Mustafa Kara, Üsküdar Belediye Başkanı

Lütfi Sunar, İlmi Etüdler Derneği Başkanı

10.00-10.45

İsmet Kasumagiç –  “Arkadaşım Aliya: Direnişin Kalbindeki Adam”

11.00 – 12.30

1. Oturum – Kimlik, Kültür ve Hayat

Amina Siljak Jesenkovic – İslam Birliği İdealine mülhem Genç Müslümanlar Örgütü ve Kadın Kolu

Faruk Karaarslan – Medeniyet Tartışmalarına Anti Ütopyacı Bir Yaklaşım

Alev Erkilet – İslam Dünyasını Yeniden Kurmak: İslamcı Bir Dilin ve Hareketin Zemini Olarak

Aliya’nın Düşüncesi

12.30 – 13.30

Öğle Arası

13.30 – 15.10

2. Oturum – İslam ve Siyaset

Mustafa Aydın – Ali İzzetbegoviç’te Ütopya ve Dram

Mahmut Hakkı Akın – Aliya İzzetbegoviç’in Siyaset Felsefesi ve İslam

Tarkan Tek – Aliya İzzetbegoviç’in Bir Siyasi Projesi Olarak SDA

15.10 – 15.40

Ara

15.40 – 17.40

3. Oturum – Din ve Ahlak

Cihangir İslam – İzzetbegoviç’in Ortayol Bağlamında Ahlak’a ve Kader’e Yaklaşımı

Kazım Hacımeyliç – Aliya İzzetbegoviç’in İslam Dünyasına Bakışı

Aliye Çınar Köysüren – Ali İzzetbegoviç Düşüncesinde Din ve İslam

Ramazan Yılmaz, Yusuf Z. Gökçek – Aliya İzzetbegovic’in Sanat Anlayışı Ekseninde Aida Begic Sineması

17.40 – 18.00

Kapanış

Sempozyum Sekreteryası:

Adres
Halk Caddesi, Türbe Kapısı Sokak, Hektaş İş Merkezi No:13/4
Üsküdar, İstanbul
Telefon Fax
+90 (216) 310 43 18 +90 (216) 310 43 18
E-Posta
bilgi@ilmietudler.org