Aliya İzzetbegoviç Düşüncesinde Din Ve İslam

Aliya İzzetbegoviç’e gore Doğu ve Batı düşüncesi birbirinden farklı iki paradigmadır. Dolayısıyla da iki ayrı dünyadır bunlar. Din (religion) daha ziyade Batı düşüncesini çağrıştırır ve şuur veya bilinç odaklı bir anlam dünyasını berbarinde taşır. Oysa İslam, teslimiyet merkezli bilgi-değerve varlık paradigmasını kapsar. Kültür, medeniyet, ahlak bu tasavvurun uzantıları veya sözkonusu bütüne götüren tali yolların adıdır. Öte yandan uygarlık, eğitim ve teknoloji ise Din düşüncesinin sonuçlarıdır. Din olarak İslam mümtaz özellikleri olan değer varlığı insanı ve sonuçta made ve ruh bütünlüğünü yüceltir. Din ise, bilinç, inanç (belief) ve maddde tassavvuru üzerinden varlık gösterir. Böylece, bilgi, inanç ve iman üçlüsü farklı anlamlarla bu iki paradigmada öne çıkar.