Aliya İzzetbegoviç’in İslam Dünyasına Bakışı

Bosna’nın ilk devlet başkanı olarak Aliya İzzetbegoviç’in İslam ve İslam dünyasındaki Müslümanların düşüncesine dair görüşleri, İslam dünyasında ve tüm kürede yaşanan bireysel ve toplumsal krizleri sorgulayarak alyternatif çözümler üretme çabasındadır.Krizden çıkış için çözüm islam’ın bilim, anlayış, hoş görü ve köleliğin ortadan kaldırılması, Kur’an sünnet ve peygamberin hadisinde gerekli görülen demokratik dünya anlayışı(kavramı) şeklinde İslam’ın teklif ettiği “orta yolun” kabulüdür.  Gerçek muvahhid, pasif bir çileci olmayan veya sadece maddeye meyil göstermeyen özgür bir adamdır. Bu insan tiranlığa ve köleliğe karşı savaşta aktif olan ve aynı zamanda içsel özgürlüğe de önem veren insandır. Başkan İzzetbegoviç’e göre bu İslami orta yol insanlığın krizine bir alternatiftir.

Comments are closed.