Aliya İzzetbegoviç’in Bir Siyasi Projesi Olarak SDA

Osmanlı Devleti 1878 yılındaki Berlin Antlaşması ile birlikte Bosna-Hersek sancağının yönetimini Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna devretmiş, bu tarihten sonra Bosna-Hersek sancağı Müslümanların yönetiminden çıkmıştır. Akabinde Bosna-Hersek önce Yugoslavya Krallığı, sonrasında Yugoslavya Federasyonunun yönetimi altında uzun yıllar idare edil-miştir. Bu zaman aralığında Müslümanlar daima dışlanan ve hor görülen bir halk olmuştur. Bu duruma son verilmesi ge-rektiğini düşünen Aliya İzzetbegoviç ve yol arkadaşları daha hapishanedeyken Müslümanların bir siyasi oluşuma gitmeleri gerektiğine karar vermişlerdir. Hapishane hayatı sona erdikten sonra İzzetbegoviç ve yol arkadaşları bu kararlarını hayata geçirip, Demokratik Hareket Partisi‘ni (SDA) kurarlar. Akabinde SDA girdiği ilk seçimi kazanır. Aliya İzzetbegoviç Cumhur-başkanı olarak seçilir. Bununla birlikte kendilerine olan güvenlerini tekrar kazanan Bosna-Hersekliler, diğer halklar gibi bağımsızlıklarını ilan ederler. Bağımsızlık sonrasında başlayan savaş ile birlikte, SDA halkı organize eder. Savaş bittikten sonra yapılan seçimlerde SDA tekrar seçimleri kazanır. Ülkenin gerek kuruluşunda gerekse bağımsızlık hareketinde önemli roller oynar. SDA, İzzetbegoviç‘in lideri olduğu dönemde girdiği tüm seçimlerde birinci parti olur. İzzetbegoviç‘in görevini bırakması ve sonrasında vefatı ile birlikte partide ayrışmalar başlar. Süleyman Tihiç 2001 yılından günümüze kadar partinin genel başkanlığını yapmaktadır. Aliya İzzetbegoviç‘in bir siyasi projesi olan SDA kuruluşundan günümüze kadar kesintisiz olarak Bosna-Hersek’in yönetiminde bulunmuş ve önemli roller oynamış bir siyasal partidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>